Software

Distintos materiais de software descargables, da última distribución:

Última version de la distribución en imaxe .iso

http://repositorio.cesga.es/files/CloudPyme_usb-v1.0.1.iso.gz

Última version de la distribución do servicio virtualizado .ova

http://repositorio.cesga.es/files/CloudPyme_usb-v1.0.1.ova

Programa POCTEP

Id: 0448_CLOUDPYME_1_E

© Copyright 2011-2019 - CESGA - AIMEN - CATIM - AIMMAP
This site is powered by CMS Made Simple version 1.9.4.2